Apse ve Eksudat Örnekleme
Apse ve Eksudat Örnekleme

APSE & EKSUDAT ÖRNEKLEMESİ VE LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ

- Apse ve eksudat içerikleri mutlaka steril ve ucu daha önce kullanılmamış enjektör ile alınmalıdır.

- Alım işleminden önce lezyonun bulunduğu kısım %70’lik alkol ile temizlenmeli ve kuruması beklenmelidir.

- Enjektöre yaklaşık 3-5 cc olarak çekilen içerik enjektörün ucu kapatılarak bir konteynıra kaldırılmalıdır

- Enjektör mümkünse konteynır içerisine bantlanarak sabitlenmelidir.

- Soğuk zincirde, +4oC’de en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır.

FOTO GALERİ