Mastitis Teşhisi
Mastitis Teşhisi

MASTİTİS TEŞHİSİ VE ANTİBİYOGRAM TESTLERİNDE SÜT ÖRNEKLEMESİ VE LABORATUVARA GÖNDERİMİ

- Mastitisin, hayvancılıkta ülke ekonomik kayıplarının temel nedenlerinden birini teşkil ettiği unutulmamalıdır. İnfeksiyon sonucunda en doğru tedavinin yapılabilmesi amacıyla antibiyogram testinin yapılması da önem arz etmektedir. Bu amaçla hayvanlardan alınacak olan süt örneklemesi amacıyla sırası ile aşağıdaki işlemler uygulanmalıdır;

- Meme başı öncelikle temizlenmelidir. Bunun için % 70’lik alkol ile meme başı silinerek kuruması beklenebilir ya da ıslak ve temiz bir bez ile silinerek kurutulmalıdır.

- Meme başından süt sağımı yapılmalı ilk süt atılarak ikinci süt (eğik olarak tutulan materyal kabına) alınmalıdır.

- Sütün alınacağı tüp ya da materyal kabı mutlaka steril olmalıdır.

- 5-10 cc süt laboratuvar incelemesi için yeterli bir miktardır.

- Laboratuvara inceleme amacıyla gönderilecek süt numunesinin bir gece önceden dondurulması patojenik olan mastitis etkenlerinin üremesini arttırmaktadır. Bu nedenle;

- Süt örnekleri donmuş bir şekilde ve soğuk zincirde, +4oC’de en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır.

- Antibiyogram testi, yanlış antibiyotiklerin kullanımına bağlı olan ekonomik kayıpların, tedavi gecikme zamanının ve sütün kullanım zamanının uzaması gibi problemlerin önüne geçmektedir.

FOTO GALERİ