Rutin Teşhis Hizmetlerimiz
Rutin Teşhis Hizmetlerimiz

Laboratuvarımızda;

  • İnfeksiyonlara neden olan bakterilerin izolasyon ve identifikasyonu
  • İdrar yolu infeksiyonlarına neden olan bakterilerin izolasyon ve identifikasyonları
  • Pet ve büyükbaş hayvanlarda Papillom aşısının hazırlanması
  • Pet hayvanlarda iç ve dış parazitlerin teşhisi
  • Hayvan yemlerinde total bakteri ve mantar tespiti
  • Hayvanlarda büyük sorun teşkil eden mantar infeksiyonlarında Mantar etkenlerine yönelik izolasyon ve identifikasyon
  • Büyükbaş ve küçükbaş çiftlik hayvanlarında bakteriyel mastitis ve solunum sistemi infeksiyonlarının teşhisi, SAT (Serum Aglütinasyon Testi)
  • Tüm bu infeksiyonlarda tedavi amacıyla kullanılacak en uygun antibiyotiğin seçilmesi için Antibiyogram testleri uygulanmaktadır.
FOTO GALERİ